Jdi na obsah Jdi na menu
 


LED diody 2

3. 11. 2007

LED diody

LED diody jsou nejlevnějąí moľností osvětlení casu. V tomto článku se dozvíte jak sje právně zapojit a jak vypočítat předřadný odpor.Vyrábějí se v různých barvách (i UV nebo IR). Klasická LED má dva vývody - deląí je anoda a připojuje se na (+) , kratąí je katoda a připojuje se na (-). Pokud má LED vývody stejně dlouhé dá se katoda určit i podle rovné plochy na pouzdře diody.


Schematická značka/Praktické zapojení LEDky se vyrábějí v různých velikostech i barvách a tím jsou dány jejich základní hodnoty.Ty potřebujeme vědět k výpočtu předřadného odporu.V následující tabulce jsou orientační hodnoty pro 5mm LED různých barev.

Výpočet předřadného odporu

Předřadný odpor slouľí k tomu aby omezil napětí procházející diodou.Jeho hodnota musí být zvolena tak aby napětí na diodě nepřekročilo její hodnoty.

Hodnota předřadného odporu se vypočítá podle vzorce který se mění podle zapojení LEDky.Do vzorce dosazujeme hodnoty v základních jednotkách.

U - napětí ve voltech [V]
I - proud v ampérech [A]
R - odpor v ohmech

Pro nejjednoduąí zapojení - pro kaľdou led samostatný odpor zní vzorec takto:
Rv = (Ucelkové - ULED) : ILED

Pro zapojení více led je moľné pouľít i tyto způsoby zapojení.
Platí ľe při paralelním zapojení je vąude stejné napětí a při sériovém zapojení je vąude stejný proud.
Zapojení 1 - sériové
Rv = (Ucelkové - (ULED1+ULED2+ULED3+ULED4+ULED5)) : I
Napájecí napětí musí být větąí neľ je součet napětí vąech diod!


Zapojení 2 - sérioparalelní
Vzorec jako u sériového zapojení.Odpor se vypočítá pro kaľdou větev zvláą»


Zapojení 3 - paralelní
Rv = (Ucelkové - ULED) : (ILED1+ILED2+ILED3+ILED4+ILED5)

Toto zapojení nedoporučujeme - diodami protéká větąí proud a proto musí mít předřadný odpor větąí výkon.Vzorec pro výpočet výkonu předřadného odporu :

P=(Uzdroje - ULED) x (ILED1 + ILED2 + ILED3 + ILED4 + ILED5 + ILED6)
html>